Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga o pravu kupca na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga sklopljenog putem Internet narudžbe ili telefona (na daljinu)
Ja, ________________________________________________________ ( ime i prezime kupca ) iz
____________________________________________________ ( adresa kupca: mjesto, ulica, broj)
e-mail adresa_________________________,kontakt telefon:___________________________
ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji slijedeće robe/usluge:
________________________________________________( upišite naziv artikla ),prema broju
računa ili broju narudžbe ___________________________( upišite broj dokumenta) primljene dana
__________________( upišite datum ).
Ovim zahtijevam povrat novca na ________________________________________________
( IBAN transakcijskog računa, ime i prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa ).
Poštovani,
Ugovor o kupnji proizvoda ili usluga sklopljen putem Internet narudžbe ili telefona, odnosno na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) s AQUA-TERRA d.o.o., Tomašica 71,43280 Garešnica, OIB: 66237327817, možete raskinuti jednostrano u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Nemate pravo raskinuti Ugovor:
– Ako je predmet Ugovora zapečadena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vradanje, ako je bila otpečadena nakon dostave (čl. 79. st. 5).
– Ako je predmet Ugovora roba koja zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima (čl. 79. st. 6).
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka (14dana od primitka robe) i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte a možete koristiti i priloženi Obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. Aqua-terra d.o.o.bez odgađanja dostavi kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu. Robu morate vratiti najkasnije u roku 14 dana od obavijesti o svojoj odluci da raskite ugovor. Aqua-terra d.o.o. izvrši povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim ste se koristili prilikom plaćanja osim ako izričito ne pristanete na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da ne budete obvezni platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Nakon povrata robe će novac biti vraćen u roku od 7dana. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom sukladno članku 77 stavak 5 Zakona o zaštiti potrošača, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
S poštovanjem
AQUA-TERRA d.o.o.,Tomašica 71,43280 Garešnica, telefon: 043/544 171, fax:043/544 911, webstranica: www.aqua-terra.biz, email:info@aqua-terra.biz

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.